Ricoh Image
Quay lại

Ribbon B110A

Wax Resin

 • Độ phân giải cao
 • Chống trầy cao
 • Độ đậm cao
 • Chứng chỉ ULThông số

Chủng Loại
WAX RESIN
Thông Số Kỹ Thuật
 • Độ phân giải cao

 • Chống trầy cao

 • Độ đậm cao

 • Chứng chỉ UL

Máy In
 • Đầu in phẳng
 • Thương hiệu: SATO, ZEBRA, DATAMAX
Nguyên Liệu Giấy
 • Giấy Couche
 • Giấy Decal (AW0331)
 • Giấy Decal mặt bóng (AW0153)
 • Giấy Decal mặt bóng mờ (MW0066)
Tên
B110A
Chứng Chỉ

TSCA, RoHS, WEE,2003/11/EC, 2000/95/EC, 76/769/EEC, ISO EN71-3, REACH, Direct Food Contact

Ứng Dụng
 • Lưu trữ
 • Vận chuyển
 • Thẻ
 • Nhãn phân phối
 • Nhãn sản phẩm
 • Nhãn thực phẩm đông lạnh
 • Điện tử
 • Chăm sóc sức khỏe